Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật
2 năm trước
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí
2 năm trước
Đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường