Công ty Speed Vina Mã số thuế: Địa chỉ: Lô CN 10 KCN Sông Công II, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0965.112.834
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ