Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) Mã số thuế: 4601574158 Địa chỉ: Nhà xưởng 1A và 2A, lô CN13, CN18, Khu công nghiệp Yên Bình, - Phường Đồng Tiến - Thành phố Phổ Yên - Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.6527.666
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ