Công ty TNHH JEIL C&C VINA Mã số thuế: 4601522738 Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Nguyên Gon, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam Điện thoại: 0869.389.086
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ