Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí
2 năm trước
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kỹ thuật
2 năm trước
Không yêu cầu