Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
12 tháng trước
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí
12 tháng trước
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kỹ thuật
1 năm trước
Không yêu cầu