Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
7 tháng trước
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí
8 tháng trước
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kỹ thuật
11 tháng trước
Không yêu cầu